VIIMSI 100  PIDU

LAULU- JA TANTSUPÄEVA ESINEJAD 8. JUUNI

Kollektiivi nimi   Katusorganisatsioon Juhendajad
1 Haabneeme Kooli 1. klasside koor Haabneeme Kool Kati Põder, Aarne Saluveer, Mariann Nirk
2 Haabneeme Kooli mudilaskoor Haabneeme Kool Kati Põder, Aarne Saluveer
3 Haabneeme Kooli lastekoor Haabneeme Kool Age Toomsalu, Aarne Saluveer, Mariann Nirk
4 Haabneeme Kooli 1.-2. klasside 2. tantsurühm Haabneeme Kool Maido Saar, Kairi Lehtpuu
5 Haabneeme Kooli 4.-5. klasside 1.tantsurühm Haabneeme Kool Maido Saar, Kairi Lehtpuu
6 Püünsi Kooli mudilaskoor Püünsi kool Meryt Pastak
7 Püünsi Kooli 1.-2. klasside rahvatantsurühm Püünsi kool Hele Pomerants
8 Püünsi Kooli 3.-4. klasside rahvatantsurühm Püünsi kool Hele Pomerants
9 Püünsi Kooli 5. klassi rahvatantsurühm Püünsi kool Hele Pomerants
10 Püünsi Kooli 6.-7. klasside rahvatantsurühm Püünsi kool Hele Pomerants
11 Randvere Kooli mudilaskoor Randvere Kool Kerlin Takk, Eleri Parts
12 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" 1. klasside lasterühm 6 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
13 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" 2. klasside lasterühm 5 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
14 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" 3. klasside lasterühm 4 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
15 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" 5.-8. klasside vilistlasrühm 1 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
16 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" 5.-8. klasside vilistlasrühm 2 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
17 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" naisrühm 1 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
18 Randvere Kooli Rahvatantsuselts "Pääsuke" naisrühm 2 Rahvatantsuselts "Pääsuke" Anli Soosaar
19 Rahvatantsuselts "Pääsuke" segarühm Rahvatantsuselts "Pääsuke" Allar Valge
20 Rahvatantsuselts "Pääsuke" naisrühm Pühalepa Rahvatantsuselts "Pääsuke" Rauno Zubko
21 Rahvatantsuselts "Pääsuke" naisrühm Kihelkonna Rahvatantsuselts "Pääsuke" Allar Valge
22 Viimsi Kooli 1. klasside koor Viimsi Kool Rines Takel, Mari-Liis Rahumets
23 Viimsi Kooli mudilaskoor Viimsi Kool Rines Takel, Mari-Liis Rahumets
24 Viimsi Kooli lastekoor Viimsi Kool Kätlin Puhmaste, Andrus Kalvet
25 Viimsi Kooli Vilistlaskoor Viimsi Kool Andrus Kalvet, Virve Kalvet
26 Viimsi Kooli 3.-4. klasside rahvatantsurühm Viimsi Kool Agne Kurrikoff-Herman
27 Viimsi Kooli 6.-8. klasside segarahvatantsurühm Viimsi Kool Agne Kurrikoff-Herman
28 Rahvatantsurühm "Viimsi Sõberid" Viimsi Kool Margit Praks
29 Viimsi Kooli naisrahvatantsurühm "Nõõps" Viimsi Kool Agne Kurrikoff-Herman
30 Tantsuansambel "Sõprus" naisrühm Agne Kurrikoff-Herman
31 Rahvatantsuansambel "Lee" Hele Pomerants, Maido Saar
32 Viimsi õpetajate rahvatantsurühm "Õõps" Maido Saar
33 Viimsi Gümnaasiumi segakoor Viimsi Gümnaasium Mariann Nirk
34 Viimsi Gümnaasiumi rahvatantsurühm Viimsi Gümnaasium Maido Saar, Lemme Randmaa
35 Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus Andrus Kalvet
36 Seenioride tantsurühm “Kobarake” Viims Päevakeskus Ivi Talimäe
37 Seenioride tantsurühm "Tutitriinud" Viimsi Päevakeskus Eve Jänes
38 Segakoor VIIMSI Viimsi Huvikeskus Vaike Sarn
39 ViiKerKoor (Viimsi Kergemuusikakoor) Viimsi Huvikeskus Indrek Umberg
40 Rahvatantsurühm "Valla-alune" MTÜ Viimsi Huvikeskus Heli Tohver
41 Randvere Pasunakoor MTÜ Viimsi Huvikeskus Kristjan Jurss
42 Viimsi Huvikeskuse rahvamuusika kapell MTÜ Viimsi Huvikeskus Kalle Erm
43 Rahvamuusikaansambel "Pirita" MTÜ Viimsi Huvikeskus August Sarrap
44 Viimsi Muusikakooli Puhkpilliorkester Viimsi Muusikakool Ott Kask
45 Viimsi Muusikakooli keelpilliorkester Viimsi Muusikakool Glaire Helilaid-Ruben
46 Viimsi Muusikakooli kandlemängijad Viimsi Muusikakool Laura Lindpere